2010. júl. 13.

Biológus állás - Martonvásár

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete
tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Növényi Molekuláris Biológia Osztályon molekuláris biológiai, genomikai és növényélettani vizsgálatok elvégzése. Az osztályon folyó kutatások a gabonafélék abiotikus stressztoleranciájának (fagyállóság, szárazságtűrés, hőtűrés) megismerését célozzák.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Egyetem, biológus oklevél,
§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Molekuláris biológiai és növényélettani laboratóriumi technikák ismerete. Az angol nyelven kívül egy másik nyelv alapfokú ismerete. Bio-informatikai jártasság. TDK konferencián való eredményes részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. A jelenlegi munkahely, munkakör megjelölése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Galiba Gábor nyújt, a 06-22-569-523 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-10/2010, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs. § Postai úton, a pályázatnak a MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete címére történő megküldésével (2462 MARTONVÁSÁR, Brunszvik u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-10/2010, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója dönt az állás betöltéséről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 25.