2010. júl. 8.

Fiatal kutató - biológus állás

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
                           
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Fiatal kutató
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 3 év (3 hónap próbaidővel) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                           
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2643 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Témakör: Magyarországi mezofil rétek diverzitásának vizsgálata
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata és ahhoz tartozó belső szabályzatok rendelkezései az irányadók.
                           
Pályázati feltételek:
§         Egyetem, biológus,
§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
§         Felhasználói szintű jártasság a számítógépes adatkezelésben és adatfeldolgozásban,
Elvárt kompetenciák:
§         Jó szintű a magyar flóra jó ismerete, valamint jártasság a hazai vegetációtípusok felismerésében,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi szakmai tevékenységének és eredményeinek rövid ismertetését, (idén végzők esetében szakdolgozatának témakörét, egyéb szakmai tevékenységét), idegen nyelvismeretének megjelölését, a további szakmai tevékenységére vonatkozó elképzeléseit a fent megjelölt témakörben.
§         részletes önéletrajz
§         diploma másolata
§         a nyelvvizsga bizonyítvány másolata
§         publikációs lista
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete címére történő megküldésével (2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 266/2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Fiatal kutató. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete címére történő megküldésével (2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 266/2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Fiatal kutató.
§         Elektronikus úton Székelyné Bognár Eszter részére a szekely@botanika.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2010. június 21.
§         MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének honlapja - 2010. június 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. június 20.