2010. júl. 13.

Tanársegédi munka

Kecskeméti Főiskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Környezettudományi intézet
tanársegéd munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Erdeti Ferenc tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a vezető oktatók előadásain, közreműködés azok demonstrálásában, tantermi és egyéb gyakorlatok vezetése, ezekhez demonstrációs anyagok gyűjtése és feldolgozása, szakdolgozatot készítő és TDK-s hallgatók konzultálása, a hallgatók gyakorlati beszámolóinak minősítése, vizsgákon való közreműködés, biológiai laboratóriumi feladatok ellátása, pedagógiai, előadói készségek fejlesztése, folyamatos és sokoldalú önképzés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Egyetem,
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§ büntetlen előélet, magyar állampolgárság, az oktatandó tárgyaknak (pl. Növénytan, Növényélettan, Dendrológia, Mikrobiológia) megfelelő felsőfokú végzettség, doktori képzés megkezdése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Biológus egyetemi végzettség, oktatói gyakorlat, biológiai kutatásokban szerzett jártasság, PhD fokozat, két középfokú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Szakmai önéletrajz, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatok, a végzettséget, tudományos fokozatot idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hoyk Edit nyújt, a 76/517-739 76/517-739 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Főiskola címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.7/2010, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. § Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Főiskola címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.7/2010, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.
és
§ Személyesen: Balog Imréné személyzeti vezető, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. I. 110..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Cím: Személyzeti és bérügyi vezető 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. (A személyesen behozott dokumentumok alapján a hitelesítést helyben elvégezzük.) A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban a főiskola belső szabályzataiban meghatározott rend szerint. A pályázat eredményét a KF honlapján (www.kefo.hu) tesszük közzé a pályázat elbírálását követő 8 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 14.