2010. júl. 15.

Tudományos segédmunkatárs, Veszprém megye

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet - Tihany
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Hidrozoológiai Osztály
tudományos segédmunkatárs ("fiatal kutatói állás")munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno út 3. "A" I.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a Hidrozoológiai Osztály Zooplankton és bevonatkutató munkacsoport munkájában. Köteles megszereznie a Ph.D. tudományos fokozatot.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZMSZ, Kollektív szerződés és az MTA Törvény ide vonatkozó rendelkezései, valamint a Kjt. és annak a tudományos segédmunkatárs munkakörre vonatkozó végrehajtási szabályai. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Egyetem,
§ Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bíró Péter nyújt, a 87/448-244 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet - Tihany címére történő megküldésével (Tihany 8237, Klebelsberg Kuno út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/401-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs ("fiatal kutatói állás"). § Postai úton, a pályázatnak a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet - Tihany címére történő megküldésével (8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3. A. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/401-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs ("fiatal kutatói állás").
§ Elektronikus úton Dr. Bíró Péter részére a biro@tres.blki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.
A hirdetésre közvetlenül a www.kozigallas.gov.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni.