2010. szept. 7.

Mikrobiológus állás biológus, gyógyszerész, biomérnök vagy orvos egyetemi végzettséggel

Országos Epidemiológiai Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Epidemiológiai Központ Általános Vírusdiagnosztikai osztály Mikrobiológus munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
* Mikrobiológus
A közszolgálati jogviszony időtartama
* határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
* Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
* Budapest, 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Az ellátandó feladatok
* A rutin diagnosztikai vizsgálatok (klasszikus virológiai, szerológiai és molekuláris virológiai módszerek végzése) előírásoknak megfelelő végzésében, azok validálásában, az eredmények interpretálásában, gyakorlati oktatásban; - az osztály rutin virológiai laboratóriumi munkájához szükséges, házilag készült diagnosztikumok előállításában, ellenőrzésében, dokumentálásban; - együttműködik és kapcsolatot tart az ÁNTSZ regionális laboratóriumaival; - részt vesz a járványügyi diagnosztikai módszerek fejlesztésében, a szekterületéhez tartozó módszertani levelek kidolgozásávban, véleményezésében, statisztikák összeállításában; - a minőségirányítási rendszer fejlesztésében, működtetésében.

Jogállás, illetmény és juttatások
* Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek
* Egyetem, Orvos vagy gyógyszerész vagy biológus vagy biomérnök,
* Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
* Virológiai szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
* Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
* Egyetem,
* Tudományos fokozat (Phd) és/vagy szakvizsga; - Virális zoonózisok diagnosztikája területén szerzett szakmai gyakorlat; - Az ÁNTSZ intézeteiben eltöltött gyakorlati idő.
A munkakör betölthetőségének időpontja
* A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A benyújtás határideje
* 2010. szeptember 21.
* A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné dr. Szomor Katalin nyújt, a 06-1-476-1358 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja
* Postai úton, a pályázatnak a Országos Epidemiológiai Központ címére történő megküldésével (1097 Budapest, Gyáli út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6511/8/2010, valamint a munkakör megnevezését: Mikrobiológus.

A pályázat elbírálásának rendje
* Fényképes szakmai önéletrajz (a megszerzett laboratóriumi tapasztalat igazolásához publikációs list célszerű) - Értesítési cím megadása, elektronikus is - Végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata - Erkölcsi bizonyítvány (vagy kérvény benyújtásának igazolása). Amennyiben a felsorolt dokumentumok nem kerülnek csatolásra, a pályázat érvénytelennek számít.
A pályázat elbírálásának határideje
* 2010. szeptember 30.