2010. okt. 16.

Kutató biológus állás zoológia területen

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet - Tihany

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Tiszakutató Osztály

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5358 Tiszafüred, Füredi út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A PhD-fokozattal, nyelvtudással és vezetői adottságokkal rendelkező okleveles biológus végzettségű szakember feladata a Tisza és a Tiszai Alföld eddigi és újabb makrogerinctelen (zoobentosz, zootekton, vízirovarok) hidrozoológiai eredményeinek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, adatbázisba vitele és folyamatos frissítése; a Tisza és vízrendszere makrogerinctelen kutatása és a kutatás koordinálása; a különböző életterek és élőhelyek, különösen a holtmedrek, csatornák és a hiporheikus régió szerepének vizsgálata a faunaregenerációban; a vízáramlás, a turbulencia, a lebegőanyag tartalom, és más környezeti paraméterek hatásának kutatása és annak koordinálása a makrogerinctelenekre; az eredmények tudományos, valamint „Az Európai Unió Víz Keretirányelve” és a vonatkozó nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények szerint történő értékelése; hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek figyelése, szakterületi pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 49/1993.(III.26.) Korm.rend.A központi költségvetésként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról. rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

§ PhD,

§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§ Zoológus kutatói - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§ B kategóriás jogosítvány,

§ Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Orosz nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§ Nemzetközi kutatási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű tudományos publikációs aktivitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Részletes szakmai önéletrajz

§ Erkölcsi bizonyítvány

§ Végzettséget igazoló oklevelek másolatai

§ Nyelvvizsga bizonyítványok másolatai

§ PhD oklevél másolata

§ Publikációs lista

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet - Tihany címére történő megküldésével (8237 Tihany, Klebelsberg Kuno út 3. "A" I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tisza/02., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs. § Postai úton, a pályázatnak a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet - Tihany címére történő megküldésével (8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3. A. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tisza/02., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

és

§ Elektronikus úton Dr. Bíró Péter részére a biro@tres.blki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 8.

A hirdetésre közvetlenül a www.kozigallas.gov.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni.