2010. dec. 3.

Tudományos kutató biológus, gyógyszerész állás

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Tudományos kutató
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
Tudományos kutató
A közszolgálati jogviszony időtartama
határozott idejű 3 hónap próbaidővel 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
Budapest, 1083 Budapest, Szigony utca 43.
Az ellátandó feladatok
Molekuláris farmakológiai kutatómunka a központi idegrendszeri gyógyszercélpontok feltérképezése céljából, az eredmények értékelése és feldolgozása, önálló publikációs tevékenység.
Jogállás, illetmény és juttatások
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
Egyetem, humán-, vagy állatorvos, biológus, biológus-mérnök, gyógyszerész,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Szakmai önéletrajz publikációs listával, 3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány, a végzettségi dokumentumok másolata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
PhD,
Szakmai ambíció és elkötelezettség. Szakmai tapasztalat neurokémiai, elektrofiziológiai vagy viselkedésfarmakológiai módszerekben.
A munkakör betölthetőségének időpontja
A munkakör legkorábban 2011. január 3. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
2010. december 15.
A pályázatok benyújtásának módja
Postai úton, a pályázatnak a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1450 Budapest, Pf. 67 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOKI/014/2010, valamint a munkakör megnevezését: tudományos kutató.
vagy Elektronikus úton Varga Kinga részére a varga.kinga@koki.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
2010. december 20.