2012. okt. 22.

Toxikológus - biológus


Országos Kémiai Biztonsági Intézet
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
OKBI
Biocid Osztály

Toxikológus-biológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 , Nagyvárad tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Kémiai Biztonsági Szakvéleményezési Főosztály Kockázatértékelési osztályán a biocid készítmények és hatóanyagok értékelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Egyetem, orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, agrármérnök,
§         Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Felsőfokú képesítés, Toxikológiai és/vagy patológiai ismeretek ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okirat másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gampe László nyújt, a 06/1-476-1181 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Gampe László főosztályvezető részére a gampe.laszlo@okbi.antsz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok alapján és a kiválasztott pályázat személyes meghallgatást követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 8.