2012. nov. 29.

Biológus


Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Laboratórium
Biológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 18 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1074 , Csengery utca 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai elveknek,módszertani leveleknek megfelelő módon a laboratóriumi szakellátás biztosítása,leletek rendszeres ellenőrzése és validálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:

§         Egyetem,
§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,minimum 3 éves orvosi klinikai laboratóriumi jártasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat,informatikai felhasználói ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz fényképpel, végzettségeket igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bízonyitvány,nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Katalin orvos-igazgató nyújt, a 06-1/322-3220 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Csengery utca 25. Dr Szabó Katalin orvos-igazgató. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 332/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Biológus.
§         Elektronikus úton Pataki Mária titkárnő részére a igazgatosag@tesz.co.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 15.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. november 15.