2013. aug. 4.

Biológus állás

Semmelweis Egyetem
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Élettani Intézet

biológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Laboratóriumi tevékenység molekuláris biológiai kutatólaboratóriumban. - Kísérleti állatok vizsgálata.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Főiskola,
§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         Szakirányú felsőfokú végzettség
§         Laboratóriumi tapasztalat
§         Alapszintű angol nyelvtudás
§         Felhasználói szintű MS Office rendszer ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Biológiai/ biotechnológiai szakirányú előképzettség
§         Szakirányú felsőfokú végzettség
§         Középfokú angol nyelvvizsga
Elvárt kompetenciák:
§         Önálló és precíz munkavégzés,
§         Csapatmunka háttérfeladatainak ellátása,
§         Megbízhatóság, rugalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Önéletrajz és motivációs levél
§         Kérjük, pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: EOK/GÜI/1045-2/2013
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         http://semmelweis-egyetem.hu - 2013. július 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: EOK/GÜI/1045-2/2013

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis-egyetem.hu honlapon szerezhet.