2013. aug. 4.

Molekuláris biológus

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet igazgatója
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a DE OEC ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetbe

molekuláris biológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. szeptember 1-től 2014. május 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sejttenyésztés, sejtek kezelése, előkészítése transzport, illetve immunprecipitációs kísérletekhez. Antitest kötődés vizsgálata áramlási citometriás módszerrel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Egyetem, molekuláris biológus diploma,
§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
§         Több éves szakmai tapasztalat sejttenyésztés és fehérje-biokémiai labormunkák területén.
§         Tárgyalóképes angol nyelvtudás.
§         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
§         Precizitás, önállóság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         További nyelvtudás.
§         Ph.D abszolutórium.
§         Biokémikus szakirányú diploma.
§         FACScan és FACS Array készülékek üzemeltetésében való jártasság. Elméleti tapasztalat az ABC transzporterek témakörében és gyakorlat sejt permeabilizációs technikákban.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Magyar és angol nyelvű fényképes önéletrajz.
§         Magyar és angol nyelvű motivációs levél.
§         Diploma másolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolat, érvényes (három hónapnál nem régebbi) Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány másolat, publikációs jegyzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár nyújt, a 52/ 412-623 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár részére a szabog@med.unideb.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező pályázatok alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatását követően kerül sor a döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 29.