2016. okt. 15.

Biológus / Orvos állás

Országos Vérellátó Szolgálat
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Országos Vérellátó Szolgálat
Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium

Biológus/Orvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
immungenetikai, laboratóriumi diagnosztikai (HLA tipizálási, HLA ellenes antitest szűrési) vizsgálatok végzése, kiértékelése, validálása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Egyetem, Molekuláris biológus vagy orvos,
         középfokú angol nyelvismeret
         felhasználói szintű számítógépes ismeretek
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         molekuláris biológiai laboratóriumi gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         részletes, fényképes szakmai önéletrajz
         végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata
         nyilatkozat büntetlen előéletről, illetve alkalmazás esetén az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről
         hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak a jelentkezéssel összefüggésben szükséges kezeléséről
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Országos Vérellátó Szolgálat címére történő megküldésével (1113 Budapest, Karolina út 19-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OVSZK 3049-3/2016/21 , valamint a munkakör megnevezését: Biológus/Orvos.
         Elektronikus úton Dr. Szilvási Anikó laboratóriumvezető részére a szilvasi.aniko@ovsz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ovsz.hu/allashirdetesek honlapon szerezhet.