2016. okt. 15.

Laboráns állás biológus, vegyész vagy fizikus végzettséggel

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szekszárdi Garay János Gimnázium

laboráns
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A természettudományos kísérletek összeállítása, gyakorlat segítése, a tanórák anyagának előkészítése. Fenntartja a labor rendjét, megfelelően tárolja és karbantartja a kísérleti eszközöket és a vegyszereket.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Emelt szintű szakképesítés, főiskolai szintű képzésben biológus, laboratóriumi operátor vagy vegyész -fizikus, laboratóriumi operátor vagy egyetemi szintű szakokon diplomát szerzett biofizikus, biológus, fizikus, kémikus, fizikus-mérnök, klinikai kémikus, vegyész vagy 54 524 01 0100 3101 Okj sz. általános laboráns vagy 54524 01 0010 5401 OKJ sz. általános vegyipari laboratóriumi technikus vagy egyetemi szintű. a NAT "Ember a természetben" műveltségterület középiskolában történő tanítására jogosító végzettség, szakképzettség.,
         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         Cselekvőképesség.
         Magyar állampolgárság.
         Büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Fényképes szakmai önéletrajz.
         Motivációs levél.
         Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).
         Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására. p
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilmann Józsefné intézményvezető nyújt, a 74/315-633 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Elektronikus úton Heilmann Józsefné intézményvezető részére a heilmanne@garayj.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.