2017. júl. 4.

Tudományos segédmunkatárs: állatorvos, biológus állás

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Állatorvos-tudományi Intézet
tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Légzőszervi Bakteriológia kutatócsoportban folyó kutatási (gyakorlati és elméleti) feladatok szakszerű végrehajtása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, állatorvos vagy biológus (MSc) oklevél,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Laboratóriumi munkában szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1143 Budapest, Hungária krt. 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-28/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Magyar Tibor részére a magyar.tibor@agrar.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.agrar.mta.hu - 2017. július 3.
• www.mta.hu - 2017. július 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.