2013. aug. 4.

Biológus állás

Semmelweis Egyetem
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Élettani Intézet

biológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Laboratóriumi tevékenység molekuláris biológiai kutatólaboratóriumban. - Kísérleti állatok vizsgálata.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Főiskola,
§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         Szakirányú felsőfokú végzettség
§         Laboratóriumi tapasztalat
§         Alapszintű angol nyelvtudás
§         Felhasználói szintű MS Office rendszer ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Biológiai/ biotechnológiai szakirányú előképzettség
§         Szakirányú felsőfokú végzettség
§         Középfokú angol nyelvvizsga
Elvárt kompetenciák:
§         Önálló és precíz munkavégzés,
§         Csapatmunka háttérfeladatainak ellátása,
§         Megbízhatóság, rugalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Önéletrajz és motivációs levél
§         Kérjük, pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: EOK/GÜI/1045-2/2013
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         http://semmelweis-egyetem.hu - 2013. július 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: EOK/GÜI/1045-2/2013

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis-egyetem.hu honlapon szerezhet.

Molekuláris biológus

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet igazgatója
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a DE OEC ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetbe

molekuláris biológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. szeptember 1-től 2014. május 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sejttenyésztés, sejtek kezelése, előkészítése transzport, illetve immunprecipitációs kísérletekhez. Antitest kötődés vizsgálata áramlási citometriás módszerrel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Egyetem, molekuláris biológus diploma,
§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
§         Több éves szakmai tapasztalat sejttenyésztés és fehérje-biokémiai labormunkák területén.
§         Tárgyalóképes angol nyelvtudás.
§         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
§         Precizitás, önállóság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         További nyelvtudás.
§         Ph.D abszolutórium.
§         Biokémikus szakirányú diploma.
§         FACScan és FACS Array készülékek üzemeltetésében való jártasság. Elméleti tapasztalat az ABC transzporterek témakörében és gyakorlat sejt permeabilizációs technikákban.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Magyar és angol nyelvű fényképes önéletrajz.
§         Magyar és angol nyelvű motivációs levél.
§         Diploma másolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolat, érvényes (három hónapnál nem régebbi) Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány másolat, publikációs jegyzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár nyújt, a 52/ 412-623 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár részére a szabog@med.unideb.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező pályázatok alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatását követően kerül sor a döntésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 29.

2013. máj. 25.

Molekuláris biológus

Az Országos Vérellátó Szolgálat Debreceni Regionális Vérellátó Központja
szervszövet transzplantációs vizsgálatok végzéséhez
Molekuláris biológusi pályázatot hirdet.

Feladatok:
HLA laboratóriumi és szerológiai feladatok ellátása

Elvárások:
szakirányú egyetemi végzettség
molekuláris biológiai laboratóriumi gyakorlat
felhasználói szintű számítógépes ismeret
középfokú angol nyelvismeret

Egyéb információk:
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony

A pályázathoz csatolandó:
jelentkezési határidő: 2013. június 9.
elbírálási határidő: a jelentkezési határidőt követő 15 nap
az állás betölthető: a pályázati eljárást követően
illetmény és juttatások: Kjt. alapján történő megegyezés szerint

Munkavégzés helye: Debrecen

Jelentkezés az állásra:
A pályázat benyújtása: postai úton az Intézet címére (4026 Debrecen, Bem tér 19.) Dr. Bohaty Ilona regionális igazgató főorvos asszony részére (e-mail: ovsz177@profession.hu)